Torsgård

På Torsgård driver TG På Gotland AB sin HVB verksamhet för ungdomar. Som ett led i behandlingen så har ungdomar placerade på TG möjlighet att arbeta med häst i behandling.

Målet med verksamheten är primärt inte att alla ungdomar ska sig att rida och hantera hästar. Ridningen och hanterandet av hästar är som en del i behandlingen som syftar till att stärka ungdomens självkänsla, att utveckla ledarskap, öka kroppsmedvetenheten samt att kommunicera tydligt. Dessa kunskaper och färdigheter får de sedan hjälp med att applicera på andra områden i livet och blir således värdefulla redskap att ta med sig när dom flyttar hem.