Torsgårds Naturbana

Nu öppnar vi!

4 Naturhinder

5 Backar

Stor åttvolt

Slinga

Egen försäkring är ett krav.

60min 150kr/Ekipage får Suderbysridklubb och tgh´s medlemmar. För övriga 200kr/Ekipage

Boka naturbanan tgh@torsgard.se